Във всяка от страните – участници в проекта ще бъдат създадени неформални мрежи на жени предприемачи. Мрежите ще бъдат организирани от доброволци – местни лидери, които ще бъдат предварително определени от партньорите по проекта. Избраните местни лидери  ще бъдат обучени по методиката „Обучение и развитие, водено от общността“, за да реализират и  координират мрежите на местно ниво в страните – участници в проектната инициатива. Методиката, разработена от британската организация WIRE, предоставя изключителна гъвкавост по отношение на създаването и координирането на мрежата на местно ниво. Участието в мрежите на местно ниво цели да осигури на  участниците платформа за дискусии, взаимопомощ, обмяна на идеи, както и възможност за получаване на обратна връзка и наставничество от други жени със собствен бизнес. Повече информация за създадените мрежи в отделните държави ще бъде публикувана на по-късен етап – след тяхното формиране.