Contact Form

If you want to receive news of the project please send us your contact information.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ ЛИДЕРИ НА МРЕЖИ НА ЖЕНИ – ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ

ivona_picИВОНА СТОЯНОВА e дългогодишен експерт в Търговско-промишлена палата – Кюстендил. Професионалният и профил е свързан с предоставянето на консултантски услуги и подкрепа на малките и средни предприятия от Кюстендилска област.  Участвала е в множество проекти и обучения финансирани от ЕС. Ивона притежава солиден опит във финансовото управление и счетоводството. Възпитаник е на една от най-реномираните финансови и икономически школи в страната – Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов. В момента работи като счетоводител и финансов координатор на проекти в Търговско-промишлена палата – Кюстендил. В допълнение има интереси в сферата на земеделието и развитието на селски туризъм.

Ивона ще организира и координира срещите на FREE мрежата в района на Кюстендил, България.

 

 

 


rosi_picРОСИЦА ДЖАМБАЗОВА
 е Директор на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев и Център за подпомагане на предприемачеството. Росица притежава над 17 години опит в сферата на бизнес инкубирането, консултиране, обучение и коучинг за създаване и развитие на бизнес и неправителствени организации, а също и земеделски производители.  Росица консултира и подпомага безработни с идеи за собствен бизнес, като разработва бизнес планове и проекти. Росица притежава 10 годишен опит в сферата на микрофинансирането на стартиращи предприемачи, МСП и земеделски производители, а също и експертиза в разработването и управлението на проекти финансирани от ЕС и други донорски програми. Росица е координирала редица инициативи свързани с намирането на партньорства, изследвания и анализ, развитие на капацитет и работа в мрежи на местно, регионално и европейско ниво. В качеството си на координатор на Център за професионално образование и обучения е разработила и организирала редица професионални обучения, включително трансфер на знания и електронни обучителни инициативи.

Росица ще организира и координира срещите на FREE мрежата в района на Гоце Делчев, България.

 

Ако проявявате интерес към участие в срещите на мрежата в България, моля свържете се с нашите лидери, като използвате формата за контакт тук: