Contact Form

If you want to receive news of the project please send us your contact information.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ ЛИДЕРИ НА МРЕЖИ НА ЖЕНИ – ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ

ivona_picИВОНА СТОЯНОВА e дългогодишен експерт в Търговско-промишлена палата – Кюстендил. Професионалният и профил е свързан с предоставянето на консултантски услуги и подкрепа на малките и средни предприятия от Кюстендилска област.  Участвала е в множество проекти и обучения финансирани от ЕС. Ивона притежава солиден опит във финансовото управление и счетоводството. Възпитаник е на една от най-реномираните финансови и икономически школи в страната – Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов. В момента работи като счетоводител и финансов координатор на проекти в Търговско-промишлена палата – Кюстендил. В допълнение има интереси в сферата на земеделието и развитието на селски туризъм.

Ивона ще организира и координира срещите на FREE мрежата в района на Кюстендил, България.

 

 

 


rosi_picРОСИЦА ДЖАМБАЗОВА
 е Директор на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев и Център за подпомагане на предприемачеството. Росица притежава над 17 години опит в сферата на бизнес инкубирането, консултиране, обучение и коучинг за създаване и развитие на бизнес и неправителствени организации, а също и земеделски производители.  Росица консултира и подпомага безработни с идеи за собствен бизнес, като разработва бизнес планове и проекти. Росица притежава 10 годишен опит в сферата на микрофинансирането на стартиращи предприемачи, МСП и земеделски производители, а също и експертиза в разработването и управлението на проекти финансирани от ЕС и други донорски програми. Росица е координирала редица инициативи свързани с намирането на партньорства, изследвания и анализ, развитие на капацитет и работа в мрежи на местно, регионално и европейско ниво. В качеството си на координатор на Център за професионално образование и обучения е разработила и организирала редица професионални обучения, включително трансфер на знания и електронни обучителни инициативи.

Росица ще организира и координира срещите на FREE мрежата в района на Гоце Делчев, България.

 

Ако проявявате интерес към участие в срещите на мрежата в България, моля свържете се с нашите лидери, като използвате формата за контакт тук: