Една от основните дейности на проект FREE включва създаването на интернет-базирана Академия за предприемачество, която предлага разнообразни обучителни модули на популярни теми свързани с подобряването на конкретни бизнес умения, като разработване на продукти, маркетинг и социални мрежи.:

  • Модули за електронно обучение на различни теми свързани с подобряването на ключови бизнес умения, като разработване на продукти, маркетинг и работа със социални мрежи в подкрепа на бизнеса.
  • Виртуални бизнес групи (Enterprise Circles ™) за жени в селските райони – иновативен метод за обучение, който се фокусира върху „социалните умения“, като например изграждане на самочувствие и усвояване на техники за поставянето на цели, необходими за създаването и ръководенето на успешен бизнес.

Ако се интересувате от допълнителна информация за обучението, моля попълнете кратък формуляр за кандидатстване и изразяване на интерес.

Обучителната платформа е достъпна на следния адрес: http://www.ruralwomenacademy.eu/