Водещ партньор на инициативата е Агенцията по заетостта в Исландия. Организациите, които участват в изпълнението на проекта притежават дългогодишен опит в работата с жени предприемачи, висококвалифицирани експерти и обширна мрежа с контакти на местно и регионално ниво. В тази секция Ви представяме кратки профили на всяка от организациите.