Агенцията по заетостта в Исландия е координиращия партньор на проекта. Агенцията предоставя услуги в подкрепа на уязвимите групи на пазара на труда в Исландия. В момента, организацията изпълнява няколко проекта, които са насочени в подкрепа на жени предприемачи. Ежегодно, Агенцията по заетостта отпуска безвъзмездна финансова помощ на жени предприемачи с качествени бизнес идеи и проекти. Финансирането се осигурява от Министерство на социалните грижи на Исландия. Освен това, Агенцията управлява гаранционен фонд „Svanni“, който е създаден от  Министерството на социалните грижи, Министерството на индустрията и иновациите и местната власт в столицата на Исландия – Рейкявик. Основната дейност на фонда е насочена към предоставянето на нисколихвени кредити и гаранционно финансиране на фирми управлявани от жени в сътрудничество с банка „Landsbankinn“.

За контакти:

The Directorate of Labour
Kringlan 1-103, 103 Reykjavik
ICELAND

Тел.: +354 51 558 00
Ел.поща: asdis.gudmundsdottir@vmst.is

www.vinnumalastofnun.is
www.atvinnumalkvenna.is