Inova Consultancy предоставя гъвкави консултантски услуги на организации и институции в областта на равенството между половете, равните възможности и предприемачеството. Екипът на Inova има доказан опит в разработването, изпълнението и управление на европейски и национални програми във Великобритания и на международно ниво за жените предприемачи и жените в управлението.

Inova също така, осигурява индивидуална и групова подготовка на физически лица в областта на стартиране на бизнес и развитие на кариерата. Inova се фокусира и върху предоставянето на коучинг на физически лица, изправени пред лични бариери, свързани със самочувствието, мотивация и вяра в себе си и овластяване на хората да предприемат действия за тяхното лично и професионално развитие.

 

Inova Consultancy ltd.
Leecroft House, 58-64 Campo Lane
S1 2EG Sheffield
THE UNITED KINGDOM

Phone: +44 (0)114 279 9091

e-mail: office@inovaconsult.com

web: www.inovaconsult.com