ТНП Каунас е обществена институция, създадена през 1998 г. с цел повишаване ефективността на изследователската и развойна дейност в Техническия университет в град Каунас. С 18 години опит в наблюдението на иновации в научни институции, маркетинг на нови технологии, отговарящи на търсенето и предлагането на технологии, ТНП Каунас работи за повишаване на трансфера на технологии и бизнес процесите в региона. Организацията има създадени няколко технологични и бизнес инкубатори, в рамките на които предоставя комплексни услуги в подкрепа на иновативни, стартиращи малки и средни предприятия. В рамките на своята дейност ТНП е осигурила успешното стартиране на над 240 фирми от региона на Каунас. Организацията си партнира на местно и регионално ниво с Търговско-промишлената палата на Каунас и Регионалната конфедерация на работодателите. ТНП Каунас е активен участник в национални и международни проекти в подкрепа на предприемачеството, иновациите, трансфера на знания и ученето през целия живот.

За контакти:

Kaunas Science and Technology Park
Petrausko str. 26, 44156 Kaunas
LITHUANIA

Тел.:  +370 37 33 30 36

Ел.поща: info@kaunomtp.lt

www.kaunomtp.lt