Бизнес информационен и консултантски център – Сандански (БИКЦ) е неправителствена организация с дългогодишен години опит в областта на местното икономическо развитие, осигуряването на подкрепа на малките и средни предприятия и насърчаването на инвестициите в региона на Югозападна България. Организацията работи за повишаване на конкурентоспособността и капацитета на местния бизнес, като го информира по актуални икономически и социални теми, организира семинари, обучителни курсове, работни срещи, кръгли маси, дискусионни форуми, подпомага участието в международни изложения и панаири, и др.  БИКЦ – Сандански е член на Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА), в която членуват 28 агенции за регионално развитие и бизнес центрове. От януари 2008 година Бизнес информационен и консултантски център – Сандански е част от мрежата Enterprise Europe Network, обединяваща над 500 организации и 4000 висококвалифицирани експерти от 40 Европейски държави.

За контакти:

Бизнес информационен и консултантски център – Сандански

ул. „Скопие“ 5, 2800 Сандански, България

Тел.: +359 746 30549; Тел./Факс: +359 746 32403

Ел.поща: office@bicc-sandanski.org

www.bicc-sandanski.org