Институтът за регионалното развитие е независима държавна организация, която се ръководи от Министерството на риболова и селското стопанство. Екипът на институцията наброява 24 служители със седалище разположено в северната част на Исландия. Институтът работи в подкрепа на местното развитие чрез предоставяне на кредитно, целево финансиране и осигуряването на регулярен мониторинг и изследване на процесите на регионално развитие в Исландия.

За контакти:

Icelandic Regional Development Institute
Ártorg 1, 550 Saudarkrokur
ICELAND

Тел.: +354 455 5400

Ел.поща: postur@byggdastofnun.is

www.byggdastofnun.is