Inova Consultancy  pruža fleksibilne konzultantske usluge kojima odgovara na potrebe organizacija i pojedinaca na međunarodnoj razini u području raznolikosti, jednakih mogućnosti i poduzetništva. INOVA tim ima iskustva u pisanju natječaja i u razvoju, provedbi i upravljanju europskim i nacionalnim programima koji se financiraju u Velikoj Britaniji i na međunarodnoj razini za žene poduzetnice i žene u menadžmentu.
Inova također pruža „jedan na jedan“ i grupni coaching za pojedince u pokretanju posla i razvoja karijere. INOVA pruža treninge pojedincima koji nailaze na prepreke u razvoju samopouzdanja, motivacije i samopoštovanja. Također  Inova osnažuje pojedinace da poduzmu konkretne aktivnosti za njihov osobni i profesionalni razvoj.

 

Inova Consultancy ltd.
Leecroft House, 58-64 Campo Lane
S1 2EG Sheffield
THE UNITED KINGDOM

Phone: +44 (0)114 279 9091

e-mail: office@inovaconsult.com