Kaunas STP je javna ustanova osnovana 1998 s namjerom da se poveća učinkovitost, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u Kaunasu University of Technology i Kaunas regiji. Sa 18 godina iskustva u praćenju inovacija u znanstvenim institucijama, marketing novim tehnologijama, usklađivanjem ponude i potražnje tehnologije, Kaunas STP ima za cilj aktiviranje prijenosa tehnologije i poslovnih procesa u regiji. Organizacija ima unutarnje objekte poslovne inkubacije i sveobuhvatne usluge podrške za inovativne i tehnološki orijentirana mala i srednja poduzeća, start-up i spin-off. Više od 240 tvrtki u ustanovi inkubira sa stopom uspješnosti od 90%. Organizacija je član Kaunas gospodarske komore i Kaunas Region Business Employers Confederation. Kaunas STP je aktivan u domaćim i međunarodnim projektima EU koji podržavaju poduzetništvo, inovacije, transfer znanja, cjeloživotno obrazovanje.

 

Kaunas Science and Technology Park
Petrausko str. 26, 44156 Kaunas
LITHUANIA

Phone: +370 37 33 30 36

e-mail: info@kaunomtp.lt

web: www.kaunomtp.lt