Inova Consultancy teikia ivairias konsultacines  paslaugas. Paslaugos teikiamos tiek organizacijoms, tiek individualiems asmenims Jungtinėje Karalystėje ir už jos ribų. Didžiausią dėmesį savo veikloje Inova Consultancy teikia verslumo skatinimui bei lygių galimybių temoms. Komanda turi sėkmingą ilgametę europinių ir nacionalinių projektų rengimo, valdymo patirtį. Projektais tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu yra liečiamos moterų verslumo, moterų kaip vadovių temos.

Inova Consultancy taip pat vykdo individualias ir grupines kounčingo sesijas verslo pradžios ir karjeros vystymo temomis. Šiose sesijose yra koncentruojamasi į dalyvių asmenines savybes, kurios daro įtaką jų pasitikėjimui savimi, motyvacijai, tikėjimui savo jėgomis. Yra siekiama įgalinti žmones veikti patiems, stengtis dėl savo asmeninio ir profesinio tobulėjimo.

 

Inova Consultancy ltd.
Leecroft House, 58-64 Campo Lane
S1 2EG Sheffield
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Tel.: +44 (0)114 279 9091

El. paštas: office@inovaconsult.com

www.inovaconsult.com