Kauno MTP – tai viešoji įstaiga, įsteigta 1998 m. Pradinis įstaigos tikslas buvo padidinti mokslinių tyrimų ir verslo vystymo veiklų efektyvumą Kauno regione. Šiuo metu Kauno MTP turi 18 metų patirtį inovacijų vadybos mokslo institucijose, naujų technologijų įvedimo į rinką srityse. Įstaiga siekia aktyvinti technologijų perdavimo, verslo procesus Kauno regione. Kauno MTP turi savo verslo inkubavimo patalpas, teikia konsultacijų paslaugas inovatyvioms, technologinėms smulkaus verslo, pumpurinėms įmonėms, startuoliams. Čia buvo inkubuota daugiau 240 įmonių, kurių veiklos sėkmė siekia 90%. Įstaiga yra Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos narė. Aktyviai dalyvaudamas tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose projektuose, Kauno MTP remia verslumą, inovacijas, žinių perdavimą, mokymąsi visą gyvenimą,

 

Kauno mokslo ir technologijų parkas
Petrausko g. 26, 44156 Kaunas
LIETUVA

Tel.: +370 37 33 30 36

El. paštas: info@kaunomtp.lt

www.kaunomtp.lt