CESI – tai feministinė organizacija, kuri remia moterų pažangą mūsų visuomenėje. Pagrindinės organizacijos veiklos sritys yra lyčių lygybė; užtikrinimas, kad visi teisiniai ir kiti mechanizmai šalyje veiktų taip, jog būtų užtikrinta žmogaus teisių apsauga; civilizuotos visuomenės vystymas tam, kad būtų galima diegti demokratinės visuomenės principus. Savo tikslų organizacija siekia įgyvendindama šias programas: Socialinis teisingumas ir lygios galimybės; Socialinis aktyvumas ir politiniai procesai; Lytis ir lygios galimybės. Taip pat CESI rengia pasiūlymus teisiniams aktams, teikia ekspertines paslaugas. Organizacijos personalą sudaro 8 pastovūs darbuotojai bei 10 išorės ekspertų – tai profesionalai, aktyvistai, tyrėjai, švietimo institucijų atstovai.

CESI – Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras
Nova cesta 4, 10 000 Zagreb
KROATIJA

Tel.: +385 1 2422 800
el. paštas: cesi@cesi.hr,
www.cesi.hr